Marbellapodden med Mi Ridell

7.Gäster Hannah Graaf, Anna Mezan, Annika Scharnke, Lotta Lindberg, Caroline Sylfwander och Ivona Banner

April 29, 2018

Avnitt 7 av Marbellapodden - tema " att gå i SKOLAN på solkusten"

Inledning

Tips i veckan 1.05 in i podden

Tvåspråkiga skolor - intervju med Lotta Lindberg 3.10

Internationella skolor - intervju med Anna Mezan 11.50

Spanska kommunala skolor - intervju med Caroline Sylfwander och Ivona Banner

Svenska skolor - intervju med Annika Scharnke och Hannah Graaf 20.25

Boktips 34.00

Restaurangtips 34.50

Avslutning