Marbellapodden med Mi Ridell

2. Gäster Lena Ottosson och Mikael Jönsson från Svenska Kyrkan Costa del Sol

March 25, 2018

Avsnitt 2 av Marbellapodden - tema "PÅSKEN"

Inledning

Affärernas öppettider i påsk - 01.40 in i podden

Påsken i Spanien - 03.56 in i podden

Intervju med Lena Ottosson och Mikael Jönsson från

Svenska Kyrkan Costa del Sol - 08.50 in i podden

Avslutning -  19.47 in i podden